O společnosti - úvodní stránka

 Byty a tvorba družstev

 Školení firmám na úvěry a tvorbu družstev výstavby

 Direct marketing – služby callcentra

 Franchising se stavební firmou

 Úvěry účelovým družstvům výstavby

 Kariéra - přijmeme pracovníka

 Kontakty


O společnosti - úvodní stránka

Franchising…..
Franchising je rozšířená metoda pro rychlý obchodní růst. Je to odbytový a výrobní systém zboží a služeb. Jedná se o aktivní propojení výzkumu, informací a zkušeností s lidmi kteří franchising znají a využívají. Je to cesta, jak rozjet firmy, i když je rizik mnoho a financí málo.
Principem je udílení tzv. master licence, jejíž držitelé pak hledají další distributory nebo franchisanty.
Financování probíhá na principu úvěrů od banky a podmínkou je mít 30% zájemců smluvně podchycených.


Software…..
Naším zbožím je informační systém pro monitoring s využitím v developerské výstavbě, realitní a obchodní činnosti a při vedení obchodní sítě a také manuál pro účelové družstvo výstavby bytů jako „dceřinné“ společnosti sdružených firem za účelem stavebních dodávek.
Naší podporu je tvorba obchodní pobočky stavební firmě jako sídla pro účelové družstvo. Podporu vykonávají naše „s.r.o.“ které pak na výstavbě vykonávají činnosti:
- koordinace
- realitní činnosti – zajištění klientů
- dodávky typových projektů a inženýrské činnosti
- zajištění financování – základního kapitálu
- zajištění financování – bankovního kapitálu
Stavební firma pak z toho získává stavební zakázku.


Katalog…..
Další a nedílnou obchodí aktivitou je podpora rozvoje monitorovacího software mezi subdodavatelské firmy v rámci aktivity vydávání inzertního katalogu a inzertních novin pro zájemce výstavby, ve které inzerují subdodavatelské firmy co mají zájem dodávat.
Aby z reklamy byl vyšší efekt, je reklama subdodavatele doplněna o slevové karty smluvního partnera banky se slevou subdodavatele a třemi bonusy, tedy 3x 35.000,- Kč.
Distribuce je plánovaná jednak na stáncích novin prodejem, následně po svozu neprodaných výtisků do poštovních schránek v místě developerské výstavby a důrazně pro poptávající na poptávkových serverech aaapoptávka a epoptávka , kdy poptávající investor obdrží „časopis“ INFOBURZA s reklamou dalších 29 firem a tedy s dalšími 29 slevovými kartami.
Tím vzniká známý synergický efekt druhotného oslovení dalšího počtu potenciálních klientů rostoucích geometrickou řadou.


E-shop…..
Plánovanou obchodí aktivitou je zřízení vlastního e-shopu na prodej sortimentu franchisanta.


Tvorba účelového družstva a pobočky….
Aby účelové družstvo mělo sídlo, je potřeba vytvořit pobočku stavební firmě, která pak bude generálním dodavatelem výstavby a bude mít společný účet s franchisorem. To jako zajištění na finanční prostředky.

Pobočka je tvořena:
Kanceláří
Lidmi v kanceláři pracujícími na projektu a jeho zajištění:
Koordinátor na klientský servis, rozpočet a finanční servis
Koordinátor na klientský servis a zajištění stavební firmy
Koordinátor na klientský servis a subdodavatelské firmy do katalogu, na smlouvu na monitoring a na správce dodávek
Koordinátor na klientský servis a callcentra
Koordinátor na klientský servis a finanční dohled pro vkladatele kapitálu a pro investory do marketingového produktu 3:1
Koordinátor na klientský servis a rekvalifikační kurzy pro stavební firmy na úvěrování účelových družstev bytové výstavby a na zřizování účelových družstev bytové výstavby
Zajišťujeme personální obsazení pobočky ve franchisingové spolupráci s franchisantem.
Zajišťujeme výchovu odborných obchodných dovedností potřebných k výkonům předepsané činnosti.


Základní popis výstavby….
Jedná se o 5 dvoupodlažních bytových domů á 8 bytových jednotek, celkem 40 bytových jednotek převážně o velikosti 2+kk.


Prodej Bílé Knihy Infoburzy s inzercí….
Prodej Bílé Knihy Infoburzy pobočkou je vykonáván v souvislosti s inzercí v časopise INFOBURZA. Časopis INFOBURZA jsou čtvrtletníky, které si připravují jednotlivé pobočky k propagaci své činnosti.


Využití callcenter...
Připravujem využití callcenter pro volání do zahraničí, jako navolávání schůzek pro naše nové pobočky na vydávání časopisu INFOBURZA na reklamu a souvisejícím obdržením Bílé Knihy Infoburzy jako manuálu k sofrwaru na řízení lidí.


Náš cíl 9 jednatelů...
Náš cíl je tvorba 3 obchodních společností s.r.o. ve kterém budou vždy 3 jednatelé. Z toho 2 vždy společně zastupující společnost. Tato obchodní s.r.o. budou pak kapitálově v dalších obchodních s.r.o. a tedy jednatelé jako 10% podílníci budou tak dalšími podílníky na dalších obchodních s.r.o. která se budou starat o účelová družstva tvořená jako pobočky pro stavební firmy.

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, kontaktujte nás na tel: +420 724 860 757
E-mail: optimstav@centrum.cz
Copyright(c) OPTIMSTAV s.r.o. Autorská práva vyhrazena.