připravuje: stránky: KANADSKÉ DOMY + poradenství - PRAVÉ MENU
tel: 777 170 648 ČESKÉ PROJEKTY - 700 RD
E-mail: infoburza@centrum.cz KALKULACE INVESTORA
Postupové fáze přípravy klienta  ELEKTRONICKÝ  STAVEBNÍ  DENÍK - klikněte zde:
1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc
    týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden
činnost   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
zápis předběžného požadavku                                  
1. ETAPA                                  
 - Základní nabídka firmy na Komplexní servis                                  
 - stanovení stavu přípravy - "budík"                                  
 - Všeobecná budoucí smlouva - rámcová - klient určuje                                  
 - možný předběžný propočet na základě půdorysů                                  
                                   
2. ETAPA                                  
 - výběr rodinného domu                                  
 - výběr pozemku                                  
 - zadání inženýrské činosti pro Stavební pov.                 SP       Npm[1]        
 - zadání projektových prací                                   
                                   
3. ETAPA                                  
 - zadání nadstandardních úprav - specifikace                                  
 - zjištění ceny nadstandardních úprav                                  
                                   
4. ETAPA                                  
 - kupní smlouva na pozemek                                  
 - Smlouva o dílo                                  
 - příloha: Projektová dokumentace                                  
 - příloha: Rozpočet                                  
 - příloha: Popis standardního provedení                                   
 - příloha: Harmonogram výstavby                                  
 - příloha: Soupis nadstandardních úprav                                  
 - příloha: formulář změnového listu                                  
                                   
                                   
5. ETAPA                                  
 - Kupní smlouva na pozemek                                  
 - příloha: Výpis z Katastru nemovitostí                                  
 - Návrh na provedení vkladu do KN                                  
                                   
6. ETAPA                                  
 - Objednání znaleckého posudku                                  
 - doklady o příjmu                                  
                                   
7. ETAPA                                  
 - Podpis smluv o smlouvách budoucích                                  
 - Kupní smlouva na pozemek                                  
 - Smlouva o dílo + přílohy                                  
                                   
8. ETAPA                                  
 - podpis smlouvy o hypotečním úvěru                                  
 - podpis Zástavní smlouvy                                  
 - podpis Kupní smlouvy na pozemek                                  
 - podpis Smlouvy o dílo                                  
 - podpis návrhu na vklad zástavního práva                                  
                                   
9. ETAPA                                  
 - vložení zástavy do Katastru nemovitostí                                  
 - vložení Kupní smlouvy na Katastr (převod)                                  
                                   
10. ETAPA - ZAHÁJENÍ                                  
 - uvolnění peněz za pozemek                                  
 - uvolnění peněz na výstavbu (po 7 částech)                                  

[1]
*:
Nabytí právní moci stavebního povolení