připravuje: Ing. V. Ženíšek
tel: 777 170 648 e-mail: infoburza@centrum.cz
ELEKTRONICKÝ  STAVEBNÍ  DENÍK
SNOPKOVI - BUBOVICE
Termín zahájení:  4.12.2006
Termín dokončení: 18.12.2006
Smlouva o dílo - znění: Smlouva:  klikněte zde
Rozpočet: Rozpočet - klikněte zde:
Krycí list: Krycí list rozpočtu klikněte zde:
1 týden 2 týden 3 týden 4 týden          
4.12. - 10.12. 11.12. - 17.12. 18.12. - 24.12. 24.12. - 31.12.
PENÍZE SPLACENY PENÍZE SPLACENY
STAVBA  ZÁKLADOVÉ DESKY:  CENY BEZ DPH: ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENNÍK - SNOPKOVI  
  001 ZAMĚŘENÍ POZEMKU 7 459,19 Kč KARTA  souhlas TDI cena s DPH: 7 832,15 Kč            
      FAKTURACE                
  002 ZEMNÍ PRÁCE, RÝHY 38 404,36 Kč KARTA  souhlas TDI cena s DPH: 40 324,58 Kč            
      FAKTURACE                
  003 PROSTUPY ZÁKLADY a POLOŽENÍ LEŽATÉ KANALIZACE 6 171,00 Kč KARTA  souhlas TDI cena s DPH: 6 479,55 Kč            
      FAKTURACE                
  004 VÝSYP ŠTĚRKEM A POTĚR ŠTĚRKU a ZEMNÍCÍ DRÁT a TVÁRNICE BEDNĚNÍ 1 964,10 Kč KARTA  souhlas TDI cena s DPH: 2 062,31 Kč          
      FAKTURACE                
  005 BETONY A ZATEPLENÍ 173 721,54 Kč   KARTA  souhlas TDI cena s DPH: 182 407,62 Kč        
        FAKTURACE              
  006 ŠTĚRK ZÁKLADOVÉ DESKY     KARTA  souhlas TDI cena s DPH:          
        FAKTURACE              
  007 KARI SÍTĚ - 2x     KARTA  souhlas TDI cena s DPH:            
        FAKTURACE              
  008 BETON DESKY  137 698,30 Kč   KARTA  souhlas TDI cena s DPH: 144 583,22 Kč        
        FAKTURACE              
CELKEM: 365 418,49 Kč     56 698,58 Kč 326 990,83 Kč        
  PENÍZE CELKEM:         383 689,41 Kč          
INVESTOR: SNOPEK ZDENĚK tel: 603 456 363    e-mail:  zs.stavba@volny.cz 
TECHNICKÝ DOZOR p. SNOPKA Ing. Michal Zajíček       tel: 777 309 101 e-mail:  zajicek.m.o@cbox.cz 
GENERÁLNÍ DODAVATEL: ČESKÁ A+D s.r.o.            
    Koperníkova 6             
    301 00 Plzeň            
                 
HLAVNÍ KOORDINÁTOR: Ing. V. Ženíšek tel: 777 170 648 e-mail:  infoburza@centrum.cz
Stavby vedoucí: Jiří Sakovič DiS. tel: 736 61 21 45 e-mail:  ceskaad@iol.cz