HYPOTÉKY VÝNOSY 50% za 24 měs. RODINNÉ DOMY POZEMKY, REALITY
  KATALOG  DOMŮ
ÚVODNÍ STRANA
ÚPRAVY PROJEKTU
STAVEBNÍ POVOLENÍ
DOMY DO 1,4 mil. Kč
DOMY DO 1,7 mil. Kč
DOMY DO 2,0 mil. Kč
DOMY DO 2,3 mil. Kč
DOMY DO 2,5 mil. Kč
DOMY DO 2,8 mil. Kč
DOMY DO 3,0 mil. Kč
DOMY DO 3,5 mil. Kč
DOMY DO 4,0 mil. Kč
DOMY DO 4,5 mil. Kč
DOMY DO 5,0 mil. Kč
DOMY NAD 5 mil. Kč

   TECHNICKÝ POPIS
ZDĚNÉ KONTRUKCE
DŘEVÉNÉ KONSTRUKCE
BETONOVÉ KONSTRUKCE
OCELOVÉ KONSTRUKCE

   SYSTÉMY ZATEPLENÍ
KLASICKÉ DOMY
NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
PASIVNÍ DOMY
NULOVÉ DOMY
AKTIVNÍ DOMY

   REKLAMA
SKOŘEPINOVÉ DOMY - NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

SKOŘEPINOVÉ DOMY - NÍZKOENERGETICKÉ STAVBYNejúspěšnější výstavba rodinných domů v EU,
více jak 10.000 realizací v Evropě,
nízkoenergetické skořepinové domy
cena vytápění od 6.000,- Kč/rok
levná, ale kvalitní zděná výstavba,
možno hrubá stavba nebo na klíč
tel: 777 170 648

Příklad - Plán domku (klikněte pro zvětšení)
             
      
      
Konstrukční řešení - (klikněte pro zvětšení)
             


Projekt SKOŘEPINOVË DOMY se představuje...

Evropská „1“ mezi domky

Vážení, představujeme Vám evropský systém, který využívá 80% lidí v Evropě. Systém, který řeší jakýkoliv Váš požadavek v otázce bydlení v daném místě za minimálních rizik a v nejkratším čase. Jedná se o systém, který vznikl ve Francii, kde je ověřen celoživotními zkušenostmi tisíců lidí a tím zaručuje odbornost a korektní jednání.

Projekt SKOŘEPINOVÉ DOMY® nabízí jednoduchým způsobem výstavbu rodinných domů, řadovek, bytových domů nebo domků klidného stáří, v mimořádně nízkých pořizovacích nákladech za použití nejprogresivnějších technologií s maximálním důrazem na snížení nákladů na vytápení. Odhadovaná životnost stavby je přes 300 let. Pořizovací náklady u rodinných domků začínají od 1 milionu Kč na stavbu kompletně vybavenou (mimo kuchyňské linky)!

Projekt SKOŘEPINOVÉ DOMY® domky vznikl především jako skutečná pomoc evropským obcím se snahou na navázání architektonických tradic evropského venkova, dosáhl během 5 let existence na trhu ČR mimořádných realizačních úspěchů. Techonolgie Projektu SKOŘEPINOVÉ DOMY®, o kterém je zde psáno, obdržela rovněž vysoké ocenění na mezinárodním Salónu patentů a nových technologií v Ženevě za použití vybraných technologií, ekologických materiálů, snížení provozních nákladů a vysoké užitné hodnoty vůbec.

Náš přísně specializovaný marketingový tým, složený ze skutečných odborníků ve svém směru, je schopen a připraven Vám navrhnout řešení, které zohledňuje místní požadavky, včetně využití místní stavební kapacity, a to opět pod naším odborně technickým a organizačním vedením.

Nabízíme a jsme schopni zajistit zejména:
• Posouzení místních lokálních dispozic – terénu s napojením na inženýrské sítě a dalších specifik na základě informací od místního úřadu a dalších dotčených orgánů.
• Navržení nejoptimálnějšího řešení z hlediska reálných ekonomických nákladů a počtu skutečných zájemců a zajištění/stanovení způsobu finančního krytí realizace s naší odpovědností.
• Projektové dokumentace jak typové, katalogové, tak individuální. Do typových dokumentací zapracování požadavků na změny podle přání klientů, osazení domu do terénu a napojení na inženýrské sítě.
• Vyřízení stavebního povolení, vč. ÚR, změn v územním plánu ad.+ zajištění potřebné inženýrské činnosti.
• Zajištění a vedení vlastní realizace výstavby, a to bu%d hrubé stavby, nebo stavby na klíč.
• Poskytnutí jakéhokoliv poradenství, souvisejícího s přípravou, financemi, realizací a zpřístupněním řadovým zájemcům i investorům o výstavbu.
• Vyhledání vážných zájemců a rozprodej hotových SKOŘEPINOVÉ DOMY® ve velmi krátké době prostřednictvím našeho specializovaného marketingu.

Velmi rádi Vás při osobním jednání seznámíme s naší prací a navrhneme možnosti a cesty uskutečnění Vašeho záměru.


Stavební společnost ČESKÁ A+D s.r.o.

Stavební společnost ČESKÁ A+D s.r.o. se zabývá kompletní přípravou výstavby ekonomických a nízkonákladových domů systému SKOŘEPINOVÉ DOMY®. Tato nová technologie výstavby nám umožnila podstatně snížit náklady spojené s výstavbou i následným užíváním domu.

Z důvodu bezkonkurenčně nízké ceny betonových skořepinových tvárnic dosahujeme 20-40% úspory investičních nákladů na hrubou stavbu oproti standardním stavebním materiálům.

Díky kvalitě skořepinových tvárnic a nové technologii výstavby dochází až k 60% úspoře energie potřebné k vytápění.

Vzhledem k jednoduchosti výstavby systémem SKOŘEPINOVÉ DOMY® je doba realizace velmi krátká, již od 4 měsíců.

V neposlední řadě je předností systému betonových skořepinových tvárnic jejich životnost, odolnost , a je považován za nejekologičtější vůbec.Tvárnice Betong jsou vyráběny z čistého, drceného dolomitu s minimálním procentem příměsi cementu, jsou to prakticky zdící prvky z kamene.NOVÁ KONCEPCE STAVBY DOMU - BETONOVÉ SKOŘEPINOVÉ TVÁRNICE NOVÉ GENERACE

Představujeme Vám u nás zcela novou konstrukci a koncepci stavby domu, v západní Evropě však běžně používanou již desítky let.

Jedná se o zdicí systém „z tenkostěnných, skořepinových betonových tvárnic nové generace“ v kombinaci s „Izolačním sendvičovým komplexem“.

Výrobu nového stavebního systému jsme připravili v úzké spolupráci s francouzskými odborníky.

Velmi zkratkovitě lze postup výstavby definovat tak, že se nejdříve postaví nosné zdi o tloušťce 20 cm z tenkostěnných - skořepinových, betonových tvárnic, pak se provedou instalační rozvody a nakonec se zevnitř nalepí izolační sendvičový komplex, který zabezpečí tepelnou izolaci domu.

Co přispělo k tomu, že se uvedený stavební systém stal v západní Evropě dominantním?

Dům je zde hodnocen ze 4 funkčních hledisek, pochopitelně vždy v kombinaci s hlediskem finančním.

tepelné ztráty

investiční náklady

povětrnostní odolnost, chátrání

ochrana proti násilnému vniknutí

1. hledisko: Boj proti tepelným ztrátám

Vzhledem ke skutečnosti, že běžné zdící materiály nejsou schopny plnit současné vysoké požadavky na tepelnou izolaci (např. pálené cihly mají velmi malou tepelně izolační schopnost), řeší se tepelně izolační nedostatečnost zdiva zaizolováním domu zcela nezávisle „Izolačním sendvičovým komplexem“ o velké izolační schopnosti. Tepelná izolace domů se v západní Evropě volí enormní, několikanásobně větší, než je v české republice obvyklé. Tepelný režim v domech se neřeší nežádoucí akumulací tepla. Tepelně izolační komplex je přilepen zevnitř domu a tvoří souvislou izolační vrstvu eliminující veškeré tepelné mosty. Systém, který dokonale tepelně izoluje a minimálně akumuluje teplo, umožňuje velmi úsporné vytápění, jehož délka se omezuje pouze na dobu pobytu v domě. Otop v domě začíná příchodem a končí odchodem obyvatel domu či bytu. Takový úsporný režim vytápění v kombinaci s vysokým tepelným odporem tepelně izolačního komplexu skýtá záruku významných úspor nákladů za teplo.

2. hledisko: Investiční náklady

Jedná se o to, jak postavit co nejkvalitnější stavbu za co nejméně peněz. Můžete libovolně srovnávat různé stavební systémy, ale nedostanete se k tak nízkým cenovým relacím, které nabízíme. To je také hlavní důvod, proč je tento systém používán stále častěji v celé Evropě a dokonce i v celém světě – v Číně, Indii, Africe, Kanadě, Jižní i Severní Americe.

3. hledisko: Odolnost proti povětrnosti a chátrání stavby

V západní Evropě je zvykem ručit za kvalitu a barevnou stálost fasády 10 i více let. Tak dlouhou záruku může dát stavitel tehdy, když je dům postaven z betonových,prakticky nenasákavých tvárnic nové generace. Betonové tvárnice se nerozhasí, nepraskají, nedrolí (čím je beton starší, tím je tvrdší),nenasákávají vodou, neprostupuje ani nestoupá jimi vlhkost. Zůstávají suché, netrhají se mrazem, a to i když jsou volně vystaveny povětrnostním vlivům, jako například ploty, protihlukové bariéry apod.. Oproti tomu musíme připomenout malou pevnost hliněných cihel, či pórobetonů a především jejich obrovskou nasákavost, s kterou je nutné neustále složitě bojovat.

4. hledisko: Ochrana proti násilnému vniknutí

Protože se betonové tvárnice vyznačují velkou odolností proti mechanickému narušení, vykazuje i dům postavený z těchto tvárnic vysoký stupeň pevnosti a odolnosti proti násilnému vniknutí. Při stavbě je možné navíc zdi vyztužovat ocelovou výztuží jak vodorovně, tak svisle. Pokud se zabudují předokenní žaluzie, nemůže případný zloděj proniknout přes zeď, ani přes okna. Uvedené hledisko většina stavebníků dosud zcela ignoruje tím, že staví domy z různých měkkých pórobetonů, kde stačí ruční nářadí k narušení objektu.

Z výše uvedených hledisek je patrné, proč dům postavený touto technologií je považován ve světě za velmi kvalitní, přičemž však zůstává nejméně nákladný.V současné době si lze většinu poznatků rozšířit a ověřit v praxi ve Francii v oblasti Lyonu, kde se vzhledem k rozvíjející se výstavbě snadno vyhledají novostavby. Je prakticky vyloučeno zde najít dům postavený jinak, než z betonových tvárnic. Majitelé novostaveb se perfektně vyznají v problematice výstavby domů, znají dopodrobna všechny výhody výše i dále popsané a hlavně nestavěli by dům jinak přesto, že se i zde před 2. světovou válkou také běžně stavěly domy z pálených cihel.

Betonové tvárnice – nejlevnější zdící materiál

Dnes již značná část Evropy používá k výstavbě všech druhů staveb betonové skořepinové tvárnice nové generace. Například ve Francii tento zdící materiál představuje 93 % podíl ze všech stavebních prvků (nebudeme-li počítat litý beton). Systém se zde vyvíjí 50 let a je prakticky dokonalý a tedy bezkonkurenční.

Vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům, avšak při zachování vysoké kvality a široké variabilnosti v použití, se betonové tvárnice staly doporučeným materiálem Evropskou unií .

Vliv tvárnic nové generace na životní prostředí

Tvárnice nejsou zdravotně závadné ani radioaktivní vzhledem k tomu, že se při výrobě nepoužívá žádný popílek, ani škvára (na rozdíl od některých jiných stavebních materiálů).

Betonové tvárnice jsou považovány za nejekologičtější stavební materiál vůbec. Při jejich výrobě není potřeba tepelné energie (na rozdíl od cihlářských výrobků), spotřebovává se velmi malé množství betonu s nejmenším možným množstvím cementu.Cement je jediným prvkem zatěžujícím životní prostředí vzhledem k množství tepla nutného při jeho výrobě.

Tvárnice Betong, které jsou vyráběny z čistého, drceného dolomitu jsou nejekologičtějším zdícím materiálem na trhu, jsou to prakticky zdící prvky z kamene.

Charakteristika tvárnice

Tvárnice jsou precizně lisované, mají rovné stěny, přesné ostré hrany a jsou pravoúhlé.

Jednou z kladných vlastností betonových tvárnic jsou plná dna,která umožňují používat tvárnice tak jednoduše, jako bychom zdili z plných bloků, protože při zdění se tvárnice obracejí dny vzhůru. Tvárnice zůstávají duté,vzduchové alveoly neumožňují cirkulaci vzduchu a přispívají k vylepšení celkové tepelně izolační vlastnosti zdi.

Rovná, plná dna umožňují pohodlné přesné zdění, a navíc zvyšují pevnost tvárnice a to nejen na svislý tlak, ale i prostorově.

Další kladnou vlastností tvárnice je skutečnost, že v tenké stěně nevyvzlíná vlhkost výše než do čtvrtiny výšky tvárnice a i ta posléze vyschne. Při stavbě ve vlhkém prostředí se používá první řada jako izolace proti vodě a tím pádem je druhá řada vždy suchá.

Ve Francii nepoužívá izolace proti vlhkosti pod zdivo na betonovém základě, pokud je nad terénem. Nic však nebrání tomu 200 mm široký pás plastové izolace pod zeď dát.Kvalitativní charakteristika tvárnic nové generace

Pevnost

Duté, skořepinové tvárnice Betong 20 vyrábíme běžně s pevností v tlaku 3,4 MPa, tj. 1 bm zdi unese 68 tun. Betong 15 vyrábíme s pevností v tlaku 4,5 MPa. Tvárnice lze vyrábět i s vyšší pevností.

Zvukově izolační vlastnosti

Z hlediska zvukové izolace jsou betonové tvárnice díky své granulometrické struktuře a alveolám vzduchu uvnitř dobrým absorbérem zvuku. Vážená neorůzvučnost zdiva Betong 20 včetně omítek Rw = 53 dB, Betong 15 Rw = 49 dB a Betong 10 Rw = 45 dB.

Tepelně izolační vlastnosti

Stavební systém s použitím tvárnic nové generace dělí konstrukci domu na dvě části. Nosná část,která je málo tepelně izolující, neboť betonové tvárnice mají pouze R = 0,4 , se zevnitř doplňuje enormní tepelně izolační vrstvou – „Izolačním sendvičovým komplexem“. Ten přiděláváme tak, aby vytvářel jednolitou homogenní vrstvu bez jakýchkoli tepelných mostů zvyšující hodnotu koeficientu tepelně izolačního odporu stavby až na úroveň R = 4-6.

Izolační komplex – nejlevnější tepelná izolace

V západní Evropě se obvodové zdivo novostavby zásadně tepelně izoluje zevnitř Izolačním sendvičovým komplexem, který je zde nejlevnějším a nejrozšířenějším způsobem izolace domu.

Zdůrazňujeme, že hovoříme výhradně o novostavbách. Zateplit starý, stávající dům zevnitř přináší těžkosti, zateplit jej zvenku je ještě složitější a mnohonásobně dražší. Je proto výhradně na staviteli, aby se sám rozhodl, jak si starý dům zateplí.

Izolační sendvičový komplex se vyrábí slepením expandovaného či extrudovaného polystyrenu, či desky z minerální vlny se sádrokartonovou deskou. Vzniknou tím desky 1200 mm široké, 2600-3600 mm vysoké. Na stavbě se zkrátí na výšku místnosti, zezadu se nanesou hromádky lepidla, celá deska se nalepí na vnitřní stěnu z tvárnic nové generace a zespodu se zaklínuje klíny . Další deska se srovná latí s předcházející, a stejným způsobem se postupuje dál. Na zem pod desku se vloží hliníkový či plastový profil, aby se zabránilo poškození desek při mytí podlahy. Spáry se pečlivě přelepí páskou s parotěsnou zábranou a posléze se běžně překytují stěrkou.

Izolační sendvičový komplex je daleko pevnější než samostatná sádrokartonová deska. Je to pevný materiál, kterým nemůže proudit vzduch a který velmi kvalitně izoluje.

Má i další použití. Zabydlení podkroví se provádí např. tak, že se krokve ohoblují, definitivně natřou a desky Izolačního sendvičového komplexu se přišroubují na krokve sádrokartonem do interiéru. Pak stačí pouze vybílit. Zvenku se položí latě , krytina a střecha je hotova.

Vyráběné typy tvárnic

K základním typům tvárnic šířky 20cm patří : průběžná, rohová(armovací,dělící), koncová(dělící) a věncovka. Dále vyrábíme tvárnice šířky 10cm, 15cm a stropní vložky vhodné pro stropy montované na stavbě.

Vhodnost použití

Nejdůležitějším hlediskem při volbě vhodnosti použití je, že zdivo domu z tvárnic nové generace je stále suché, dýchá, uvnitř zdi je vzduch. V tom je další velká výhoda proti tradičním stavebním materiálům, které trpí velikou nasákavostí, sají vodu jako houba a dlouho vysychají.

Tvárnice nové generace odolávají povětrnosti – čím je beton starší, tím je tvrdší a kvalitnější. I když na tvárnice léta prší, nikdy se nehasí, nedrolí, nepraskají, nehnijí. Proto mají všestranné použití - garáže, dílny, provozovny, stáje, základy, spodní zdivo. S výhodou je rovněž možné je používat pro stavby nekryté, pod volným nebem, jako jsou např. ploty pozemků, protihlukové bariéry, či obrubníky a to bez jakékoliv omítky nebo krytů.

Zdivo garáží, dílen, plotů, skladů, různých provozů se ve většině případů nestěrkuje ani zvenku, ani zevnitř, pouze se pečlivě zaspáruje. Celkový vzhled stavby se dá vylepšit použitím tvárnic barevných, případně lze zdivo dodatečně natřít nebo nastříkat fasádní barvou.

Tvárnice se dají bez problému udržovat v čistotě, neboť je lze čas od času ostříkat tlakovou vodou jak zevnitř tak zvenku, čímž odstraníme nežádoucí prach a nečistoty .

Způsob použití na stavbě

Nosná zeď z betonových tvárnic nové generace se staví vždy v tloušťce 197 mm. Tvárnice se obrací při zdění dny vzhůru, což umožňuje je používat tak jednoduše, jako by se zdilo z plných bloků. Zeď zůstává pochopitelně dutá, tvárnice se nezalévají betonem.

Tvárnice se nespojují maltou, ale polosuchou betonovou směsí, kterou vytvoříme smícháním 500 kg jemného písku se 75 kg cementu. Při zdění se betonové tvárnice srážejí nasucho k sobě (plným dnem vzhůru), nanáší se na ně betonová malta o tloušťce do 1 cm a zalévají se zámky mezi nimi.

Při zdění je třeba si uvědomit, že tvárnice klademe na betonek, jehož zpracovatelnost je kratší, než u běžné malty. Rozděláváme proto spíše menší množství, takové, které zpracujeme do 30 minut.Akumulace tepla

Velmi často slýcháme pojem „akumulace tepla“. Tento pojem se objevoval zejména během druhé světové války, kdy se především v Německu topilo briketami ve velkých kachlových kamnech.Tato kamna byla velmi účinná a měla malou spotřebu , ale teplo začala vydávat až po 12 hodinách. Nebylo je možno regulovat a proto se využívalo tepla naakumulovaného ve zdech. Dnes je teorie využívání akumulace tepla při vytápění v západní Evropě kategoricky odmítána. Moderní otopová soustava tzv. Euro-topení totiž musí dle evropské normy vytopit byt za 15-30 minut, aniž by se předtím topilo. To nelze splnit s velkou akumulací. V dnešní době se aktivace topení programuje, až na dobu příchodu obyvatel domu, zaměstnanců firmy, či hostů hotelů a pod. Jinak se zásadně netopí. Ráno se 15-30 min před vstáváním topení zapne, a tudíž vstáváte do tepla, neboť stěny mají koeficient tepelného odporu R = 4 - 6.

Od akumulace tepla jako argumentu se pomalu začíná upouštět. Se vzrůstající cenou energie tato argumentace sama vymizí, neboť investoři začnou dbát na skutečně kvalitní izolaci, tedy ne tak jako doposud.


Způsob použití na stavbě
      
        
      
      

Jak umístit izolaci

Občas se v některých oblastech setkáváme s názorem, že je třeba izolovat dům zvenku přesto, že se od tohoto systému ve vyspělém světě ustupuje. Američané izolují domy zevnitř, Skandinávci mají vyhlášené dřevostavby které izolují také zevnitř, dokonce i Eskymáci izolují iglů kůžemi zevnitř, nedávají je zvenku. Ideje o izolaci zvenku jsou v rozporu se stavebními trendy v Evropské unii.

V neposlední řadě si každý může provést i ekonomický rozbor. Izolaci zvenku může provádět pouze specializovaná firma a potřebuje lešení. Cena dobré venkovní izolace v tloušťce okolo 6 cm, neboť ztěží můžete aplikovat silnější, přijde až na 1000 Kč/m2. Izolační komplex o tloušťce 14 cm však přijde na 400 Kč/m2 včetně sádrokartonu, tudíž není třeba pracně nanášet omítku. Nalepení komplexu v místnosti udělá 1 pracovník za 1 den a to svépomocí . Kvalita povrchu je naprosto neporovnatelná. K tomu se ještě šetří nemalé částky za sekání rozvodů ve zdech. Přišroubuje-li se pracně izolace zvenku, zamezí se dýchání fasády ven, ve které budou kondenzovat páry, neboť není parotěsnou zábranu zevnitř. Stěny pak začnou plesnivět, či hnít.

Izolace zevnitř řeší zásadním způsobem problém studené stěny, tedy zdroj možné kondenzace na ní a pochopitelně pocit zjevné nepohody. Zapomíná se na to, že pokud je teplotní rozdíl mezi zdmi a vytápěným prostorem větší než 3 °C, stéká již po zdech studený vzduch a vytváří tak v interiéru evidentní nepohodu. Nelze tedy přes den, kdy je dům prázdný netopit, protože při návratu večer domů by nebylo možné zdi vyhřát a celý večer bychom pociťovali chlad.Vnitřní nosná zeď

Vnitřní nosná zeď se staví obvykle o tloušťce 200 mm opět z betonových skořepinových tvárnic. Aby zeď nevytvářela tepelné mosty v dotyku s obvodovou zdí, vynechá se zde mezera pro tepelnou izolaci dle Obr.1. Nakonec tedy plášť domu tvoří nosná zeď zevnitř krytá Izolačním komplexem bez přerušení (bez tepelných mostů) a teprve od něj probíhá vnitřní nosná zeď.


Napojení vnitřní nosné stěny
   
      
      

Osazení oken a dveří

Okna a dveře se zásadně montují zevnitř nosné, obvodové zdi viz Obr.2. Dveře, či okno, jejichž rám je větší než vynechaný otvor ve zdi, se přiloží na vnitřní líc zdiva, které je dokonale rovné a svislé, a pomocí úhelníků a hmoždinek se uchytí. Před položením okna nebo dveří na zeď se z boku na rám aplikuje tenká vrstva silikonového tmelu pro dokonalé utěsnění této nepatrné spáry. Následně se kolem oken a dveří na vnitřní líc betonového zdiva přilepí Izolační komplex.

Okna nebo dveře se vyvažují se pouze vodorovně, neboť svisle jsou vedeny přesnou zdí. Uchycení je rychlé, přesné, pevné a daleko snazší než osazení okna praktikované v klasické stavební praxi.

Předokenní žaluzie, okenice

Při stavbě moderního domu je jednou ze základních otázek zabezpečení domu proti zlodějům (zvláště v přízemí). Další prioritou je zamezení úniku tepla z domu. Stěny s koeficientem tepelného odporu R = 4 - 6 jsou dokonale izolovány, tudíž nejslabším článkem jsou pochopitelně okna. Právě z toho důvodu se velmi často používají předokenní žaluzie přesto, že jejich pořizovací hodnota je o něco vyšší. Občas jsou nahrazovány dřevěnými nebo plastovými okenicemi. Vzhledem k tomu,že předokenní žaluzie zabírají hodně místa, tak se často se umísťují do truhlíků nad okny. Umělohmotný truhlík se speciálním žebrovým vyztužením je konstrukčně řešen tak,že slouží zároveň jako nadokenní překlad.

Předokenní žaluzie přinášejí velké zlepšení tepelně izolačních vlastností a pohody domů. Eurookna mají tepelný odpor R = 2 - 2,5 i více. Žaluzie převážně plněné polyuretanovou pěnou se dají těsně uzavřít a vytvoří spolu se vzduchovou mezerou mezi oknem a žaluzií další významný tepelný odpor v hodnotě 30 – 50% tepelného odporu okna.

Celkem okno + vzduchová mezera + vnější žaluzie mají R = 3,5 často i více.

Proto je vhodné zatahovat na noc vnější žaluzie, které brání úniku tepla ven. V létě je pak vhodné žaluzie zatahovat především ve dne a to z toho důvodu, aby teplo okny nepronikalo do místnosti. Máme-li zároveň enormní tepelné izolace na vnitřních stěnách,pak se nemá teplo jak dostat dovnitř a uvnitř je chládek.

Pokud nechcete použít nákladné předokenní žaluzie, je vhodné zvolit okenice u kterých je efekt obdobný.

Vnitřní příčky

Vnitřní příčky nenosné se staví lehké, montované, pokud možno s co nejmenší akumulací tepla. Pro příčky lze využít i betonové skořepinové tvárnice šířky 10 a 15 cm - Betong10 a Betong15.


Osazení okna v obvodové stěně

Topení, ventilace

Je pochopitelné, že pokud je uvnitř domu na stěnách enormní tepelná izolace v podobě Izolačního komplexu s koeficientem tepelného odporu R=4-6, nebude spotřeba tepla na vytápění domu kolem 30 KW, ale pouze 7 - 10 KW. Radiátory pak budou minimálních rozměrů a pro rozvody stačí trubičky průměru 12 -19 mm.Rozvody

Všechny rozvody jsou převážně vedeny v umělohmotných krcích. Ať to jsou kabely elektroinstalací nebo trubičky rozvodu topení o průměru 12 – 19 mm z mědi nebo plastu.

Vodorovně se krky pokládají na podlahu, kde se posléze zalijí vrstvičkou betonu (alternativně je lze rozvádět pod stropem). Svisle tak, že se v Izolačním komplexu před jeho přilepením vydlabe drážka, v místě kde potřebujeme se provrtá v sádrokartonové desce komplexu díra a krk s rozvodem se protáhne dovnitř místnosti. Izolační komplex se lepí až nakonec, když jsou již všechny rozvody hotovy. Krky s kompletně zapojenou elektroinstalací v přesných délkách včetně hlavní rozvodnice, která se nachází obyčejně uprostřed domu se přivezou již hotové z dílny . Nejlepší je elektrické rozvody spouštět ze stropu okolo zárubní vnitřních dveří tam, kde jsou obvykle vypínače. Pro ty se předtím přišroubují el. montážní krabice s bočními úchytkami na vnější boky zárubní. V žádném případě neprosekávají a neramlují drážky ve zdivu,ani se zdivo nebourá jak je to nezbytné v klasické stavební praxi. Tím se na jednoduchosti a minimální pracnosti vnitřních rozvodů šetří další značné částky.

Centrální vysavač

V Izolačním komplexu lze též pohodlně rozvést trubky centrálního vysavače zakončené speciálními zděřemi umístěnými, pokud to je možné, co nejblíže dveří. Ve vnitřních nosných zdech je možné snadno prorazit pouze tenké betonové dno tvárnic nové generace a nainstalovat zde svisle rozvod. Vlastní motor vysavače, zvukově odizolován, se umísťuje na půdu. Odsávaný vzduch po filtraci vyfukuje nad střechu.

Tento systém je dalším podstatným zlepšením životního prostředí v domě neboť vysavač vždy určité větší či menší procento prachových částic již není schopen zachytit. Běžný vysavač v domácnosti část prachu opět vyfukuje do místnosti, kde se pak znovu usazuje. Mimo částeček prachu rozviřuje a rozfukuje také bakterie a viry, čímž napomáhá roznášení nemocí. Centrální vysavač vše vyfukuje mimo dům. I obsluha je podstatně snazší, stačí přijít do místnosti pouze s hadicí, připojit jí do zděře a luxovat.


Rozvody

Stropní konstrukce

Pro stropní konstrukce se v západní Evropě používají železobetonové předepjaté nosníky ve tvaru obráceného T (tzv. putrely) v kombinaci s betonovými nebo polystyrénovými stropnicemi.

Vzhledem k tomu, že se výroba předepjatých putrelů v ČR teprve připravuje, lze alternativně použít stropní nosníky filigránové v kombinaci s našimi přesnými a lehkými stropnicemi betonovými.

Filigránové nosníky se ukládají na nosnou zeď z betonových tvárnic bez věnce a mezi nosníky se naskládají naše betonové stropnice. Po obvodu se stropní konstrukce vyztuží ocelovou armaturou, na vnější stranu stropu se místo šalování vloží betonová tvárnice 50x 500x 200 mm a vše se zalije betonem o tloušťce 40 mm nad horní hranu betonové stropnice. Kolem dokola stropu se vytvoří dodatečný věnec - viz Obr.: 4

Stropní podhled se vytvoří zavěšením sádrokartonové desky, což je považováno za nejlevnější řešení, přičemž do několikacentimetrové mezery podél obvodových zdí (nejčastěji okolo 7 cm) se vloží asi 800 mm široký pás minerální plsti, aby se eliminoval eventuelní zbytek tepelného mostu.

Nahoře na stropě se pokládá tepelná izolace a plovoucí podlahy, tím je i zde eliminován tepelný most. Je možné však s výhodou přišroubovat místo obyčejného sádrokartonu přímo Izolační komplex v síle dle uvážení.

Další triumf – homogenní konstrukce bez trhlin

Nesmíme zapomenout na další velký triumf betonových tvárnic a to, že se z nich staví kompletně celý dům od základů, přes suterén až po střechu, včetně betonových stropů a omítky podobných vlastností, tedy celý dům je z materiálu stejné povahy. Homogenní konstrukce celého domu omezuje na minimum riziko poškození z titulu vnitřního pnutí, jiného materiálu, či z různého tepelného zahřátí různých barevných odstínů omítek z vnějšku domu.

Betonové tvárnice garantují kompaktnost, homogenitu a perfektní stav stavby po dlouhou dobu její životnosti. Každý má tedy možnost i v České republice začít konečně stavět na solidnosti, kterou nabízíme pro vytvoření velkého komfortu bydlení.

My předkládáme stavbu domu za pomoci tvárnice nové generace ve spojení s Izolačním komplexem zevnitř, coby novinku. Ve Francii však po desítkách let užívání však již popisovaný systém tak zevšedněl, že je považován za tradiční stavitelství.


Stropní filigránové nosníky
             
      
      

Další triumf – homogenní konstrukce bez trhlin

Nesmíme zapomenout na další velký triumf betonových tvárnic a to, že se z nich staví kompletně celý dům od základů, přes suterén až po střechu, včetně betonových stropů a omítky podobných vlastností, tedy celý dům je z materiálu stejné povahy. Homogenní konstrukce celého domu omezuje na minimum riziko poškození z titulu vnitřního pnutí, jiného materiálu, či z různého tepelného zahřátí různých barevných odstínů omítek z vnějšku domu.

Betonové tvárnice garantují kompaktnost, homogenitu a perfektní stav stavby po dlouhou dobu její životnosti. Každý má tedy možnost i v České republice začít konečně stavět na solidnosti, kterou nabízíme pro vytvoření velkého komfortu bydlení.

My předkládáme stavbu domu za pomoci tvárnice nové generace ve spojení s Izolačním komplexem zevnitř, coby novinku. Ve Francii však po desítkách let užívání však již popisovaný systém tak zevšedněl, že je považován za tradiční stavitelství.


Další možnisti skladby zdiva
             
             

Konstrukční řešení

a-podkladní štěrkodrť, případně vyrovnávací štěrkopískový podsyp, uložený na rostlém terénu.

b-základy jsou tvořeny železobetonovými základovými pásy pod obvodovými stěnami u přízemního domku a pod obvodovými a vnitřními stěnami podkrovního nebo patrového domku. Za předpokladu maximálního převýšení terénu do 50 cm se provádí zakládání na základové železobetonové desce. Součástí základových konstrukcí je i pokládka izolace proti zemní vlhkosti příp. proti radonovému riziku.

c-stěny jsou vyzděny z betonových skořepinových tvárnic, zděných na beton, které jsou cca po vzdálenosti 3 m pevně kotveny ke spodní stavbě. Tvárnice se dodávají jako průběžné, rohové, dělící, věncové a překladové o tloušťce pro venkovní zdivo 15 a 20 cm a vnitřní zdivo 10 a 15 cm. Vnitřní termopanel, kterým se provádí vnitřní zateplení obvodových stěn, je o minimálním tepelném odporu R=3,6 nebo 3,9 m2KW-1 . Z venkovní strany je tenkovrstvá omítka o tl.2-5 mm, opatřena barevným fasádním nátěrem. Vnitřní příčky jsou sádrokartonové nebo z bet.tvárnic s tenkovrstvou omítkou. Vnitřní povrchy obvodových stěn s termopanelem jsou sádrokartonové.

d-stropy u přízemních domků jsou nepochůzné tzn. že na spodní přírubu příhradového střešního vazníku je uložen nosný rošt, na kterém je tepelná izolace o minimálním tepelném odporu R=3,9 m2KW-1 , podhled je sádrokartonový. U podkrovních domků je tepelná izolace uložena mezi krokve. Na roštu z vnitřní strany je pak sádrokartonový podhled. Strop nad 1.np je dřevený trámový se sádrokartonovým podhledem, příp. viditelnými trámy a hoblovaným záklopem nebo je z betonových skořepinových stropních vložek, ukládaných do betonových nosníku a z betonovou zálivkou. Schodiště jsou bud železobetonové z keramickou dlažbou nebo dřevěné.

e-střešní konstrukce přízemního domku je tvořena sbíjeným příhradovým vazníkem u podkrovního domku jde o klasický krov. Na takto provedený krov, příp. vazník je uložena hydroizolace, kontraalty a běžné latování pro střešní krytinu ve standardním provedení KM-Beta. Oplechování je v provedení Zn. Podbíjení říms je deskou fermacell případně dřevěnou palubkou.

f-výplně otvoru jsou vnitřní a venkovní. Vnitřní dveře jsou hladké plné nebo prosklené do oc. zárubně, na přání zákazníka dřevené s obložkou. Kování dveří je standardní, dle výběru zákazníka v nákupní ceně do 300 Kč/ks. Venkovní dveře a okna jsou plastové s tříkomorovým rámem, zasklené determálním izolačním dvojsklem (k=1,1W/m2K).

g-podlahy jsou v přízemí betonové uložené na PPS jako plovoucí. Nášlapná vrstva je z keramické dlažby, kobercová do maximální výše 250 Kč/m2 nákupní ceny. Jako nadstandardní lze zaměnit za plovoucí podlahy. Součástí podlahy je podlahové teplovodní vytápění. Tam, kde jsou podlahy v podkroví dřevěné prkenné se zakobercováním, není instalováno podlahové vytápění.

h-okapové chodníky jsou železobetonové, uložené na základové konstrukci a pískovém loži.

--------------------------------------------------------------------------------

Tento popis odpovídá ceně dle nabídkového ceníku. Na přání zákazníka je možno provést stěny a stropy s větším tepelným odporem, zastřešit dům jinou krytinou, oplechovat jiným plechem, či plastem, osadit jiné dveře či okna např. dřevěná, změnit podlahy v 1.np a způsob vytápění, zabudovat kuchyňskou linku, provést stavbu dle individuálních úprav apod. Výsledná cena se pak upraví přípočtem a odpočtem jednotlivých položek.
PROČ byste si měli vybrat právě SKOŘEPINOVÝ domek?

1. Mimořádný zájem z řad individuálních stavebníků.
2. Postupná dostavba a vysoká užitná hodnota - nevkládejte v počátku více než musíte - později si můžete dostavět podkroví, přístřešek, zrcadlovou část domu.
3. Po dohodě máme k dispozici nejvíce „vzorových“ domů v ČR (několik desítek)!
4. Velmi solidní tepelná izolace s akumulací, při které můžete topit pouze krbem nebo kamny – výrazné snížení nákladů za topení (až o 25% i u přímotopů)! U malých domků jsou elektro náklady 6-11 tis.Kč / rok za teplou vodu i topení !!!
5. Výjimečný komfort bydlení díky „dýchání“ zdiva.
6. Použití přírodních a ekologických materiálů v maximální míře, zejména dřeva.
7. Bezkonkurenční ceny a rychlost výstavby mezi zdícími technologiemi (na přání do 4 měsíců)!! Můžete si po dohodě zvolit sami rychlost výstavby!
8. Dlouhodobá garance (5 na klíč a 10 let hrubá stavba) a životnost se odhaduje přes 100 let hlavní konstrukce stavby - velmi bytelný zdící materiál s dobrou regenerací-údržbou odolný povodním, zemětřesení a jiným přírodním kalamitám.
9. Po podpisu smlouvy 100% garance cen!
10. Výstavbu SKOŘEPINOVÝCH domů lze provádět svépomocně za stálého odborného dohledu a poradenství - cena výstavby se může snížit u neřemeslnila až o 1/3, u řemeslníka až téměř o 50%!
11. Lze si objednat pouze dodávku hrubé stavby nebo dalších částí stavby; po dohodě je možné použít Vaše materiály nebo výrobky. Postavíme nový i podle starého objektu – zejména venkovské stavby.
12. Vzhled SKOŘEPINOVÝCH domků vychází z klasické pěkné české venkovské stavby, který je stále žádaný a nepodléhá módním vlivům - lze ho s úspěchem použít i v chráněných oblastech a v původně zastavěných lokalitách.
13. Na přání zajistíme oproti ceně vyřízení podkladů ke stavebnímu povolení a další nutné formality spojené s výstavbou - nemusíte se o nic starat mimo výběru barev a typů některých výrobků; rovněž nabídneme typ na vhodný pozemek ve vybrané oblasti.
14. Projekt SKOŘEPINOVÉ domky je úspěšně používám v cizině, zejména ve Francii.
15. Projekt SKOŘEPINOVÉ domky je připravován v ČR k realizaci v rámci podpory výstavby měst a obcí.
16. Výstavba je prováděna po celé ČR s možností maximálních stavebních a projekčních změn podle přání žadatele a podle prostorových dispozic a potřeb (např. penzión).
17. Každá předaná část/etapa výstavby přechází ihned do majetku stavebníka - vyloučení značných ztrát při úpadku dodavatele - zálohový systém financování v minimálních hodnotách! Lze dohodnout formu úhrady: nejdříve provedená práce nebo dodaný materiál a poté úhrada.
18. Výstavba podléhá několikeré kontrole (technické i ekonomické), a to zejména z autority profesionálních dohledů technických dozorů a bankovního dohledu; - preventivní ochrana proti poškozování stavebníků.
19. Výhodné skloubení vlastních vkladů, hypotéčního úvěru, stavebního spoření nebo vlastních dodávek. Možné zajištění hypotéčních úvěrů – rychle a pohodlně.

20. Po kolaudaci a záruční době stálý bezplatný servis v poradenství.Soukromá koncepce řešení bytové otázky
V čem je mimořádnost?
• V bezkonkurenční ceně, která umožňuje za našeho vedení výstavbu rodinných domků a bytů s minimem volných finančních prostředků.
• V nabídce mnoha typů a variabilitě řešení.
• V rychlosti dokončení výstavby, která u SKOŘEPINOVÝCH DOMŮ začíná již od 4 měsíců.
• V možnosti postupné dostavby domku nebo použití svépomocných prací podle přání zákazníka.
• V kvalitě, úspoře provozních nákladů a životnosti.
• V konkrétní příležitosti pro obce pomoci svým spoluobčanům s otázkou bydlení.

Jak je to s financováním?
• Předpokladem je vlastnit vhodnou stavební parcelu, nebo mít finanční prostředky na její zakoupení a nezbytné finance ve výši min.100.000,-Kč.
• Obec může svým spoluobčanům odprodat stavební parcely za příznivou cenu.
• Ostatní financování výstavby možno zajistit "PŘEKLENOVACÍM ÚVĚREM" nebo kombinací se stavebním spořením za zvýhodněných podmínek s optimálním splátkovým kalendářem (viz.tab.).

Přejeme příjemné bydlení ve SKOŘEPINOVÝCH DOMECH®.Seznam výhod a předností systému SKOŘEPINOVÉ DOMY®

1/ Moderní technologie a jednoduchá konstrukce, které zaručují rychlost (1 dům-zdivo postaven za 5 dnů v 5 lidech bez složité techniky), jednoduchost (není potřeba vysoké odbornosti, postačí zaučení - nízké mzdové náklady - může se řešit místní nezaměstnanost), výborné tepelné vlastnosti (průdušnost, akumulace), životnost (přes 100 let), staví se i v zimě (do -15 °C), využívá dřevěného odpadu, druhotné zpracování maximální využití dřeva, jako přírodního ekologického materiálu.
2/ Projekt pracuje pouze se třemi různě velikými základními půdorysy domu, které se dají dále upravovat podle individuálního přání - unifikace
3/ SKOŘEPINOVÉ DOMY® lze stavět jako sólo domky, dvojdomky, řadovky, různé obrazce a sestavy (do L, uzavřený komplet s atriem apod.)

4/ Výstavbu lze provádět současně na více místech a v různém množství - proudová výstavba.
5/ Nadstandardní záruka v ČR 5 a více let.
6/ Postupná dostavba s minimálním cenovým nárůstem.
7/ Základní cena na klíč ji od 1 mil. Kč - 60m2 zastavěné plochy s počtem pokojů 2+1 (cena panelového bytu).
8/ Možnost dodávky v různých úrovních (vrchní stavby, hrubé stavby, základové desky, komplet na klíč).
9/ Plný servis od projektu, přes stavební povolení až po kolaudaci.
10/ Možnost svépomocných prací a tím snížení ceny domu až o 1/3 při stálém technickém dohledu.
11/ Neutrální vzhled - nepodléhá módním vlivům - použito architektury tradiční české venkovské stavby / stavby lze bez problémů použít i v chráněných krajinných oblastech.
12/ Systém je napasován na potřeby představitelů měst a obcí a řeší za ně bytovou otázku.
13/ Provádíme si sami marketing přes Infoburzu, takže dokážeme regulovat zájem podle realizačních možností.
14/ Každý SKOŘEPINOVÝ DŮM® podle smlouvy se stává na čas vzorovým domem pro veřejnost / konají se dny otevřených dveří nebo je možná individuální návštěva.
15/ Velmi dobře se poskytují na SKOŘEPINOVÉ DOMY® hypotéční úvěry, neboť pořizovací náklady jsou někdy nižší než bankovní odhad.
16/ Systém je možné použít pro svoji rychlost a odolnost v postižených oblastech (odolný proti záplavám i otřesům).
17/ Systém SKOŘEPINOVÉ DOMY® domky lze použít jako předmět vládního programu na plošné řešení bytové otázky v ČR i v dalších zemích s obdobnou problematikou (např. i rozvojové země).
18/ U proudové výstavby lze nasmlouvat u dodavatelů příznivé ceny.
19/ Zisk z výstavby domu se pohybuje okolo 20% - při nákupu pozemku může zisk při prodeji domu dosahovat až 50%.
20/ Cenově patří SKOŘEPINOVÉ DOMY® k nejlevnějším v ČR (náklady od 14tis. Kč / m2 zastavěné plochy při domku na klíč - kompletní mimo kuchyňské linky).
21/ Ceny SKOŘEPINOVÝCH DOMŮ® dosáhly možností nejsilnější střední třídy obyvatelstva - průměrný příjem našich klientů - stavebníků se pohybuje okolo 20 tis. Kč.
22/ Mimořádná praxe ze druhé stovky realizujících se domků během pár let.
23/ 100% garance ceny po uzavření smlouvy.
24/ Mezinárodní ocenění a domácí popularita.Základy
základové pasy z betonu
základová deska - betonová deska
hydroizolace, protiradonová bariéraZdivo a příčky
zdivo pálené, termobloky,
obvodové zdi tl 36,5 cm
příčky zděnéKonstrukce stropní
monolitické železobetonovéKonstrukce střechy
dřevěný krov, tesařský, vázanýStřešní krytina
betonové tašky s barevnou úpravouKlempířské konstrukce
žlaby, svody a úžlabí z pozinkovaného plechuVchodové dveře
dřevěné, palubkové, v barvě bílé s kováním včetně zámku do dřevěné zárubně
v ceně do 5.000 ,-KčOkna a balkónové dveře
plastové, bílé s tepelně izolačním dvojsklem a pravoúhlým meziokenním rastrem,
vnitřní parapety u oken s povrchovou úpravou lamino, vnější parapety - pozinkovaný plechStřešní okna
VELUX, dřevěná s tepelně izolačním dvojsklem VELUXGarážová vrata
plechová, sklopná, bílá, ručně ovládaná do 11.000,-KčVnitřní dveře
dřevěné, plné nebo 2/3 prosklené, včetně kování do ocelových zárubní
v ceně do 1.300,-Kč/ksDlažby
keramické dlaždice se soklem 5 cm v ceně do 250,-Kč/m2 v kuchyni, koupelně,
WC a vstupní části za hlavními dveřmiObklady (vnitřní)
keramické glazované obkladačky v koupelně do výšky 1,8 m ,
na WC cca 1 m2 za umyvadlem v ceně do 250,-Kč/m2Sokl
plech, pozink.Podlahy
v obytných místnostech, na schodišti a v komeře - koberec bez soklu
kotelna - betonový povrchVnitřní povrchy stěn
omítky dvouvrstvé, štukované, zrnitost 1mmVnější povrchy stěn
hladké štukové omítky, fasádní barva růžová/zelená/žlutá/šedá
BRÁZDAMalby
bílá barva, PrimalexKoupelny a WC
WC kombi bílé v ceně do 2 300,-Kč/ks
umyvadlo bílé v ceně do 650,-Kč/ks
vana akrylátová bílá v ceně do 3 000,-Kč/ks
baterie pákové v ceně do 1 300,-Kč/ks (bez baterie kuchyňské)Vytápění a ohřev TUV (teplé vody)
měděné rozvody
plynový kotel PROTHERM/JUNKERS kombinovaný s ohřevem TUV v ceně do 27000,- Kč
bojler, prostorový termostat v obývacím pokoji
desková topná tělesaVodoinstalace
plastové rozvody, vodoměrná sestava v objektuKanalizace
potrubí z trubek PVCSilnoproud
měděné vodiče pod omítkou
vypínače a zásuvky bíléSlaboproud
telefon - rozvodnice na fasádě, vytrubkování do obývacího pokoje
televize - vytrubkování do obývacího pokoje
zvonek u vchodových dveří vytrubkován do obývacího pokojeOkapový chodník
betonové dlaždice 500/500 mm do pískového ložeZpevněné plochy
přístupový chodník ze zámkové dlažbyVnější terasa
Betonový povrch (příprava pro konečnou úpravu objednatelem)Hrubé terénní úpravy okolí domu
cca 2 m od obvodu domuStandardní provedení nezahrnuje
kuchyňskou linku -
oplocení
svítidla -
interiérové vybaveníObecné platební podmínky výstavby rodinného domu (ze smlouvy o dílo)
1. splátka - 15% do 14 dnů ode dne zahájení stavby
2. splátka - 15% po zastropení suterénu
3. splátka - 15% po zastropení přízemí
4. splátka - 20% po zastřešení
5. splátka - 15% po dokončení hrubé stavby s okny a hrubých rozvodů instalací
6. splátka - 15% po dokončení min.90% vnitřních omítek a betonových podlah
Konečná faktura - 5% po předání a převzetí stavby + DPH

Podmínky ve smlouvě o dílo nastavené na využítí hypotečních úvěrů:

Zde zapište zájem svůj zájem výstavby rodinného domu...

V případě dotazů volejte tel: 777 170 648.
Těšilo nás, že jste vyplnili a odeslali náš formulář. Děkujeme.
Pokud se formulář neodeslal, kontaktujte nás na e-mail: infoburza@centrum.cz

FINACOVÁNÍ
PODKLADY
ČLÁNKY
SMLOUVY
DOPORUČUJEME
   REKLAMA© 2004-2006 kontakt | tel: 777 170 648