KATALOG  DOMŮ
ÚVODNÍ STRANA
ÚPRAVY PROJEKTU
STAVEBNÍ POVOLENÍ
DOMY DO 1,4 mil. Kč
DOMY DO 1,7 mil. Kč
DOMY DO 2,0 mil. Kč
DOMY DO 2,3 mil. Kč
DOMY DO 2,5 mil. Kč
DOMY DO 2,8 mil. Kč
DOMY DO 3,0 mil. Kč
DOMY DO 3,5 mil. Kč
DOMY DO 4,0 mil. Kč
DOMY DO 4,5 mil. Kč
DOMY DO 5,0 mil. Kč
DOMY NAD 5,0 mil. Kč


   TECHNICKÝ POPIS
ZDĚNÉ KONTRUKCE
DŘEVÉNÉ KONSTRUKCE
BETONOVÉ KONSTRUKCE
OCELOVÉ KONSTRUKCE

   SYSTÉMY ZATEPLENÍ
KLASICKÉ DOMY
NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
PASIVNÍ DOMY
NULOVÉ DOMY
AKTIVNÍ DOMY

   REKLAMA
PRŮVODNÍ LIST ÚVĚROVÉHO OBCHODU;

PRŮVODNÍ LIST ÚVĚROVÉHO OBCHODU


PRŮVODNÍ LIST ÚVĚROVÉHO OBCHODU

 

Hypo:                              UFO:                                ÚSS/PÚ:                         

 

Zdroj získání klienta:                    Navrhovatel:                   Zpracovatel:                


Žadatel (klient):

Jméno a příjmení, titul:                                               Telefon :                 

Trvalá adresa / Kontaktní adresa :                                                             

Č. průkazu totožnosti: ðððððððð          Rodné číslo: ðððððð / ðððð

E-mail:                @                                          Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Hypoteční úvěr

Účel

 koupě nemovitosti

 rekonstrukce, modernizace nemovitosti

 výstavba nemovitosti

 splacení dřívějšího úvěru na    nemovitosti

 vypořádání vlastnických nároků k nemovitostem

TYP

  NOVÉ top             bydlení

  standard

 HypoHIT

  bonus

 global

parametry úvěru

 

Požadovaná výše úvěru

             

Délka splatnosti

            let

 

Fixace úrokové sazby

 

  1 rok       5 let     

  3 roky     10 let      

15 let      

 

Nemovitost

 

Odhad nemovitosti

Odhadce     

 

               

Jméno 

 

                adresa                        

 

               

telefon

Úvěry fyzickým osobám

účel

 účelový

   neúčelový

     __________________________

 TYP

hotovostní

spotřebitelský

 

 

parametry úvěru

 

Požadovaná výše úvěru

               

 

Datum uzavření

               

Datum konce splátek

                       

zAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU

 Ručitel

               

 Zástava

               

Úvěry stavební spořitelny

Účel

 koupě nemovitosti

 rekonstrukce, modernizace nemovitosti

 výstavba nemovitosti

 splacení dřívějšího úvěru na     nemovitosti

 vypořádání vlastnických nároků k nemovitostem

TYP

ze stavebního spoření

překlenovací

překlenovací s navýšením cílové částky

 

parametry úvěru

 

Požadovaná výše úvěru

               

 

Navýšení cílové částky o

               

zAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU

 Ručitel

               

 

 Zástava

               

Datum podpisu úvěrové smlouvy:                                Potvrzení pobočka :

Poznámky:

     

 

Do STARBANK bude zadáno v kolonce “Navrhl“ ID:           

 

 

 

 Razítko a podpis OZ:

 

 

 

  ...........................................................

 Podpis obchodního zástupce

 

Předáno  OZ zástupci banky dne:________________

Pobočka :____________ Číslo pobočky: __________

 

……………………………………………………..

Jméno, příjmení a podpis zástupce banky

 

 

 

Zde zapište zájem svůj zájem výstavby rodinného domu...

V případě dotazů volejte tel: 777 170 648.
Těšilo nás, že jste vyplnili a odeslali náš formulář. Děkujeme.
Pokud se formulář neodeslal, kontaktujte nás na e-mail: infoburza@centrum.cz

FINACOVÁNÍ
PODKLADY
ČLÁNKY
SMLOUVY
DOPORUČUJEME
   REKLAMA© 2004-2006 kontakt | tel: 777 170 648