HYPOTÉKY VÝNOSY 50% za 24 měs. RODINNÉ DOMY POZEMKY, REALITY
  KATALOG  DOMŮ
ÚVODNÍ STRANA
ÚPRAVY PROJEKTU
STAVEBNÍ POVOLENÍ
DOMY DO 1,4 mil. Kč
DOMY DO 1,7 mil. Kč
DOMY DO 2,0 mil. Kč
DOMY DO 2,3 mil. Kč
DOMY DO 2,5 mil. Kč
DOMY DO 2,8 mil. Kč
DOMY DO 3,0 mil. Kč
DOMY DO 3,5 mil. Kč
DOMY DO 4,0 mil. Kč
DOMY DO 4,5 mil. Kč
DOMY DO 5,0 mil. Kč
DOMY NAD 5,0 mil. Kč


   TECHNICKÝ POPIS
ZDĚNÉ KONTRUKCE
DŘEVÉNÉ KONSTRUKCE
BETONOVÉ KONSTRUKCE
OCELOVÉ KONSTRUKCE

   SYSTÉMY ZATEPLENÍ
KLASICKÉ DOMY
NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
PASIVNÍ DOMY
NULOVÉ DOMY
AKTIVNÍ DOMY

   REKLAMA
POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE


Potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu zaměstnance

 

I. Osobní údaje zaměstnance (vyplní zaměstnanec)

 

 

Zaměstnanec:

 

 

příjmení, jméno, titul

Trvalý pobyt:

 

 

ulice, č.p., obec, PSČ

Rodné číslo:

 

Stav:

 

 

 

Druh a číslo průkazu totožnosti (včetně série):

 

 

Žádám o vystavení tohoto potvrzení pro účely řízení o poskytnutí úvěru a souhlasím se sdělením údajů v něm uvedených České spořitelně, a.s., případně společnosti Leasing České spořitelny, a.s., pro účely řízení o uzavření smlouvy o leasingu.

 

 

 

Datum a podpis zaměstnance

 

II. Údaje o pracovním poměru zaměstnance (vyplní mzdová účtárna zaměstnavatele)

 

 

 

 

Platnost 30 dní od data vystavení

Evidenční číslo podniku:

 

 

 

 

 

V pracovním poměru ode dne:

 

Osobní pracovní číslo:

 

 

 

 

 

Pracovní zařazení:

 

 

 

 

 

Pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou - určitou do*:

 

 

Se zaměstnancem je - není* vedeno jednání o skončení jeho pracovního poměru, případně pracovní poměr bude

 

 

rozvázán dne:

 

 

 

Průměrný čistý měsíční příjem zaměstnance za poslední 3 měsíce Kč:

 

 

 

slovy:

 

 

 

z toho pohyblivé složky mzdy Kč:

 

 

 

 

Ze mzdy jsou - nejsou* prováděny srážky na základě výkonu rozhodnutí ve výši Kč:

 

 

 

Součet všech ostatních srážek ze mzdy (splátky úvěrů, půjček, leasingu atd.) Kč:

 

 

 

 

Potvrzení vystavil:

 

 

 

 

příjmení, jméno, titul

 

 

Zaměstnavatel:

 

 

IČ:

 

 

 

 

 

Sídlo:

 

 

 

 

ulice, č.p., obec, PSČ

 

 

Kontaktní telefon:

 

/

 

Fax:

 

/

 

 

 

V

 

dne

 

 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis zaměstnavatele

* nehodící se škrtněte

Zde zapište zájem svůj zájem výstavby rodinného domu...

V případě dotazů volejte tel: 777 170 648.
Těšilo nás, že jste vyplnili a odeslali náš formulář. Děkujeme.
Pokud se formulář neodeslal, kontaktujte nás na e-mail: infoburza@centrum.cz

FINACOVÁNÍ
PODKLADY
ČLÁNKY
SMLOUVY
DOPORUČUJEME
   REKLAMA© 2004-2006 kontakt | tel: 777 170 648